Terug naaar Tijdmachine

1919

Rijens Belang opgericht

Begin 20e eeuw nam in Rijen de behoefte aan ontwikkeling van het dorp toe. Het was bijvoorbeeld lastig dat er alleen in Gilze een huisarts was, de wegen in het dorp hadden een opknapbeurt nodig en de riolering werkte niet zoals de inwoners dat wilden.
Daarom werd in 1919 Rijens Belang opgericht, een belangenvereniging die zoveel mogelijk wilde bijdragen aan de ‘stoffelijke en zedelijke vooruitgang’ van Rijen en als schakel wilde dienen tussen inwoners en overheid. Tot haar opheffing in 1964, met een kleine onderbreking tijdens de oorlog, heeft Rijens Belang veel activiteiten ontplooid. De vereniging heeft zich sterk gemaakt voor herbouw van het gemeentehuis in Rijen, voor de vestiging van een huisarts, verbetering van de wegen, aanleg van een gasvoorziening en de bouw van een bejaardentehuis en een sportpark.