Terug naaar Tijdmachine

1953

Katholieke Bond van Ouderen in Rijen opgericht

Al in 1953 werden in Rijen vanuit de parochie activiteiten voor de ouderen en gepensioneerden georganiseerd. Eén van de eerste voorzitters van de ouderenbond was leerbewerker C. van der Steen, die jarenlang gemeenteraadslid was geweest. De ouderen mochten het clublokaal van voetbalvereniging RAC aan de Laagstraat gebruiken. Daarna zijn ze nogal eens verhuisd; via de kantine van een leerfabriek, het Katholiek Militair Tehuis (KMT) en de voormalige Rabobank, kwam de KBO zoals ze toen werden genoemd in 1997 naar Sociaal Cultureel centrum De Boodschap. Ook de naam werd vaak aangepast tot het huidige SVR, SeniorenVereniging Rijen; de vereniging is ook voor niet-katholieke senioren toegankelijk.
In De Boodschap heeft de SVR een eigen ontmoetingsruimte met de naam Oase.
SVR wil senioren met elkaar in contact brengen, informeren, adviseren en voorlichten. En dat gebeurt via educatieve, sportieve en ontspannende activiteiten.
De vereniging heeft een belangrijke taak in het adviseren over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Die advisering gebeurt door onafhankelijke cliëntondersteuners.