Terug naaar Tijdmachine

1953

Brandweerrel

In oktober 1953 maakten burgemeester en wethouders een uitvoerige rapportage voor de raad over de staat van het aanwezige brandweermateriaal. Uit het rapport ‘Toestand van het brandweermateriaal’ kwam naar voren wat al lang bekend was: het beschikbare brandweermateriaal was onvoldoende en sterk verouderd. Na de raadsvergadering ontstond een rel. Het grootste gedeelte van de brandweerlieden protesteerde tegen het besluit van de raad om twee wagens aan te schaffen zonder de opperbrandmeesters en de andere leden van de brandweer te consulteren. Verder waren zij het er niet mee eens dat de voertuigen buiten de gemeente werden opgebouwd. Omdat het college niets deed met hun protest, boden alle brandweerlieden collectief hun ontslag aan. Na inschakeling van de commissaris van de Koningin en veel overleg, trokken de brandweerlieden hun ontslagaanvraag in. Uiteindelijk werd besloten dat de twee wagens door een Tilburgs bedrijf zouden worden geleverd en door een ander bedrijf uit Tilburg zouden worden omgebouwd.