Terug naaar Tijdmachine

1961

Stichting Openbare leeszaal en bibliotheek Gilze en Rijen opgericht

Al in de jaren twintig van de vorige eeuw waren er zowel in Gilze als in Rijen parochiebibliotheken, ook wel leesbibliotheken genoemd. Inwoners konden er voor tien cent een boek lenen. Maar de collecties boeken waren er beperkt en ook de ruimtes waren niet optimaal. In de jaren zestig nam het aantal gebruikers fors toe en ook Gilze en Rijen was ervan overtuigd, dat het goed was om aan te sluiten bij de Provinciale Bibliotheekcentrale in Tilburg. Het Rijk had bepaald dat een bibliotheek dan subsidie kreeg.
In 1961 werd daarom de Stichting openbare leeszaal en bibliotheek Gilze en Rijen opgericht. Het bestuur bestond uit drie personen uit Gilze en drie uit Rijen. Doel van de stichting was om zowel in Gilze als in Rijen een openbare bibliotheek met leeszaal op te zetten, waar zowel kinderen als volwassenen terecht konden voor boeken, kranten en tijdschriften.