Terug naaar Tijdmachine

1961

Katholieke Bond van ouderen Hulten opgericht

In 1961 werd in Hulten de Bond van Ouderen opgericht. Het is een kleine club van ongeveer tien personen, die wekelijks in Dorpshuis The Chump bij elkaar komt om te sjoelen en te biljarten.