Terug naaar Tijdmachine

1769

Roken opnieuw verboden

Met de invoering van het eerste Brandweerreglement in 1754 werd ook het over straat gaan met een brandende tabakspijp vanwege brandgevaar verboden. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde. Al in 1723 en 1743 was een brandende pijp roken in schuren, stallen, turfschoppen, op het erf en op straat verboden. Men was erg bang “dat door vuijle taback rookers groote schaade en totale ruïne aan de ingesetenen souden worden toegebracht”. In 1769 besloot men zelfs “om twee paelen met bordekens te laeten maeken int wit” met daarop in zwarte letters dat niemand in het dorp op straat mocht roken op straffe van een geldboete van drie gulden. De borden kwamen in Gilze op de Heuvel en op de Tip te staan.