Terug naaar Tijdmachine

1798

De eerste brandspuiten aangeschaft

Al in 1792 waren er plannen voor de aanschaf van een brandspuit voor de gemeente. De komst van de Franse troepen verhinderde de aankoop. Maar in 1798 was het eindelijk zover: zowel voor Gilze als voor Rijen werd een brandspuit aangeschaft, respectievelijk voor 425 en 330 gulden. Thomas van Strijbosch leverde ze. De brandspuiten werden eerst in de kerktorens opgeslagen, later in zogenaamde spuithuisjes.