Terug naaar Tijdmachine

1798

Hendrik Christiaanssen schoolmeester in Rijen

Tot zijn benoeming tot schoolmeester in Rijen op 6 juni 1798, was Hendrik Christiaanssen van beroep bakker. Behalve de opleiding daarvoor, had hij niet meer onderwijs genoten dan op de dorpsschool in zijn geboortedorp Meerle. Hogere eisen werden er in die tijd ook niet gesteld. Hij moest de kinderen van de straat houden, burgerlijke gehoorzaamheid bijbrengen en ze leren lezen, rekenen en schrijven voor dagelijks gebruik. Hij hield negen maanden per jaar school en oefende het kostersambt uit voor vijfenzeventig gulden per jaar. In 1802 was het plaatselijk bestuur nog van mening dat Christiaanssen goed voldeed. In 1805 kwamen er klachten van burgers bij Schout en Schepenen binnen over ‘slegt gedrag’: dronkenschap, slaan van zijn vrouw, dreigen met een mes tijdens de kermis en een vechtpartij in een herberg in Dorst. Ze drongen aan op zijn ontslag. Er werd een commissie samengesteld, maar dat leidde niet tot wat de klagers wilden. Pas in 1821 ging Christiaanssen op eigen verzoek met ontslag.