Terug naaar Tijdmachine

1939

Lokale Luchtbeschermingsdienst opgericht

In 1939 werd ook in Gilze en Rijen een afdeling van de Luchtbeschermingsdienst (LBD) opgericht. Deze dienst bestond oorspronkelijk uit vrijwilligers, tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er ambtenaren aan toegevoegd. De LBD had tot taak de burgerbevolking op de gevaren van luchtaanvallen te wijzen en op de maatregelen die zij zelf konden nemen om de risico's te beperken.
Een belangrijke taak van de dienst was bijvoorbeeld na mei 1940 de verplichte verduistering controleren. En na een bombardement konden LBD-leden eerste hulp bieden en assisteren bij het blussen van branden.
Na de oorlog werd de LBD vervangen door een organisatie die sterk op de LBD leek: de Dienst Bescherming Bevolking, de BB.