Terug naaar Tijdmachine

1939

EHBO-vereniging St. Christoffel in Gilze opgericht

In vroeger jaren was het in Gilze dokter Hoeks die op verzoek van de arbeidsinspectie EHBO-cursussen gaf. In 1939 werd op advies van de Wit-Gele-Kruiszusters de EHBO-vereniging Sint Christoffel Gilze opgericht. De oorlogsdreiging speelde daarbij een grote rol en de belangstelling was enorm. Tijdens de oprichtingsvergadering van deze afdeling op 25 september 1939 werden maar liefst 145 mensen lid. Voor de eerste cursus schreven zich 280 mensen in, waarvan er uiteindelijk 120 hun diploma haalden. Dokter Hoeks moest door deze opkomst de cursus over twee avonden verdelen. Eerste voorzitter was de heer C. Aarts, medebestuurders waren de dames Raaijmakers, Hoppenbrouwers en Van Poppel en de heren Hagenaars en Botermans. Burgemeester Sweens werd beschermheer en pastoor van de Noort erevoorzitter. In 1941 werden de EHBO-cursussen iedere vrijdagavond gegeven van 20.00 tot 22.00 uur. De ene week voor de mannen en de andere week voor de vrouwen. De contributie bedroeg toen tien cent per maand en 5 cent extra om te sparen voor het jaarlijkse feest. Er werd in die oorlogsjaren meteen al vaak een beroep gedaan op de EHBO’ers, want Gilze werd zwaar getroffen door bombardementen en neerstortende vliegtuigen. Verbandmateriaal was er niet of nauwelijks, dus ze moesten vaak improviseren.
In 1952 leverde de afdeling Gilze een mooie prestatie door bij de nationale wedstrijd Nederlands kampioen te worden. In de beginjaren verzorgden de artsen de cursussen, later namen kaderinstructeurs dit over. De artsen zijn wel altijd verbonden gebleven aan de vereniging en verzorgen nog steeds oefenavonden en lesavonden op de basisopleiding. Rond de eeuwwisseling telde de vereniging ruim 120 leden. Door de komst van de ARBO-wetgeving en de BHV-cursussen (Bedrijfshulpverlening) is het ledenaantal begin 21e eeuw gehalveerd. Intussen is bij evenementen de aanwezigheid van de EHBO verplicht.