Terug naaar Tijdmachine

1956

Viering honderd jaar brandweer: een vergissing

Op 25 augustus 1956 werd gevierd dat de brandweer in Gilze en Rijen honderd jaar bestond. Op 24 augustus 1856, om 11 uur in de ochtend, trad namelijk de ‘Verordening op het brandwezen’ in werking. Al voordat het feest begon, kwam de gemeentearchivaris er achter, dat de bestuurders van Gilze en Rijen al veel eerder, op 7 februari 1754, een ‘Reglement tot weering en stuyting van brant’ hadden vastgesteld en dat op het einde van de achttiende eeuw al twee brandspuiten waren aangekocht. Maar het geplande feest ging toch door en begon met brandweerdemonstraties in de gemeente. Bij de demonstratie op het Steenakkerplein in Gilze werd een ‘namaakhuisje’ in brand gestoken en alarm gegeven. Op de oude manier kwamen de brandweerlieden in hun werkplunje met een oude brandspuit aangelopen om daarna met een kleine straal water het vuur te blussen.