Terug naaar Tijdmachine

2005

Brandweerkorps Molenschot opgeheven

De gemeente telde jarenlang drie brandweerkorpsen: Gilze, Molenschot en Rijen. Op 1 januari 2005 werd het korps Molenschot opgeheven. De vrijwilligers van dit korps stopten op deze datum met hun werkzaamheden of zetten deze voort bij een andere brandweerpost. Ondanks extra wervingsacties waren er te weinig vrijwilligers beschikbaar om een continue standaardbezetting met zes opgeleide brandweermensen te garanderen. Uitrukken met maar vier brandweermensen werd als niet veilig beschouwd. Twee jaar eerder had de gemeenteraad onderzoek laten doen naar de organisatie van de brandweer. Hieruit kwam de notitie ‘Organisatie brandweer Gilze en Rijen’ voort en die gaf aan dat de brandweerzorg binnen de gemeente ook zonder korps Molenschot kon. Onderzoek naar de uitruktijden wees bovendien uit dat de korpsen Rijen en Gilze de brandweerzorg in Molenschot binnen de normen konden leveren.