Terug naaar Tijdmachine

2005

Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen opgericht

In 2005 werd in Gilze en Rijen het Lokaal steunpunt Mantelzorg opgericht en kwam er een beroepskracht als consulent voor de mantelzorgondersteuning. Het steunpunt kwam voort uit de twee hulpcentrales, Rijen-Molenschot en Gilze Hulten, die sinds 1998 al de werkgroep Mantelzorgondersteuning kenden.
In 1999 belegde die werkgroep een eerste contactavond voor mantelzorgers in Rijen. De jaren daarna gevolgd door de jaarlijkse Mantelzorgdag. Deze dag was er voor om ongedwongen met andere mantelzorgers in contact te komen en informatie op te doen. Maar vooral ook om deel te nemen aan een dag waarin gezelligheid, ontspanning en verwennerij centraal staan. Mantelzorgers hebben de zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis.
Omdat het coördinerende werk voor alle ondersteuning de werkgroep in 2005 boven het hoofd dreigde te groeien, werd met subsidie van de gemeente naar een andere oplossing – het steunpunt - gezocht, met Thebe voortaan als werkgever.
Nog steeds functioneert het steunpunt als een organisatie van vrijwilligers, ondersteund door professionals, die zich vooral richt op het ondersteunen van mantelzorgers en hun zorgvragers. Zij zijn er voor hulp bij het oplossen van zorgvragen, maar ook voor het bieden van ontspanning en ’ontzorgen’, bijvoorbeeld door tijdelijke inzet van een vrijwilliger voor één dagdeel in de week om even wat ruimte te geven aan de mantelzorger. Tot 1 januari 2016 viel het steunpunt formeel nog onder de hulpcentrales. Na die datum ging het zelfstandig verder.