Terug naaar Tijdmachine

1986

Opheffing Bescherming Bevolking

In 1986 werd de organisatie Bescherming Bevolking (BB) opgeheven als gevolg van de reorganisatie van de rampenbestrijding. De taken die de BB vervulde, werden overgedragen aan onder andere de brandweer en het Rode Kruis. Nadat de BB op 1 juli 1986 formeel opgeheven was, werd de organisatie snel ontmanteld.