Terug naaar Tijdmachine

1517

Gherijt Cornelis van Nerven, oudstbekende chirurgijn in gemeente

De eerste aantekening in de vestbrieven die wijst op een chirurgijn in onze gemeente is die over Gherijt Cornelis van Nerven in 1517 als ‘meester surgijn’. Hij was getrouwd met Agnees Wouter Reijners. Een chirurgijn had niet gestudeerd maar had het vak in de praktijk geleerd. Hij behandelde eenvoudige botbreuken en snijwonden en kon aderlaten; in die tijd gebruikten ze dat als middel tegen veel innerlijke kwalen. De chirurgijn kreeg van het dorpsbestuur jaarlijks een traktement om de arme inwoners van de gemeente gratis te behandelen. De enige andere aantekening in de 16e-eeuwse boeken over een chirurgijn, is die over Wouter van Horckmael (1546).