Terug naaar Tijdmachine

1517

Wouter van Horckmael, chirurgijn

Er zijn in de boeken uit de 16e eeuw twee aantekeningen over chirurgijns te vinden. De tweede is die over Wouter van Horckmael als chirurgijn in onze gemeente. Op 13 april 1546 liet hij door de schepenbank de koop bevestigen van een huis met toebehoren en erven ‘ten Rijen aan de Hooghstrate, oost aen sheere strate’. Hij verkocht het huis weer op 1 februari 1547. Of hij ook echt in Rijen heeft gewoond is niet bekend. Een chirurgijn had niet gestudeerd maar had het vak in de praktijk geleerd. Hij behandelde eenvoudige botbreuken en snijwonden en kon aderlaten; in die tijd gebruikten ze dat als middel tegen veel innerlijke kwalen. De chirurgijn kreeg van het dorpsbestuur jaarlijks een traktement om de arme inwoners van de gemeente gratis te behandelen.
De eerstbekende chirurgijn is Gherijt Cornelis van Nerven (1517).