Terug naaar Tijdmachine

1663

Anneke Antonis Wijnants, vroedvrouw

Anneke Anthonis Wijnants is de oudst bekende vroedvrouw in Gilze. Ze staat genoemd in een akte van 1663. Ze was getrouwd met Geert Janssen van Poppel. In die tijd kwam de hulp bij bevallingen van hulpvaardige moeders en buurvrouwen, bakers en opgeleide vroedvrouwen of vroedmeesters. Opgeleid betekende waarschijnlijk dat ze in ieder geval de eenvoudige hygiëne toepasten, meer dan de welwillende buurvrouwen.