Terug naaar Tijdmachine

1693

Ferdinandus Cappuijns, chirurgijn

Rond 1693 kwam chirurgijn Ferdinandus Cappuijns naar Gilze, met zijn vrouw Maria van Limbergen en hun dochter Elisabeth. Chirurgijns hadden niet gestudeerd; ze waren de voorlopers van de universitair opgeleide dokters en de huisartsen.
Ferdinandus had het vak in Oosterhout van zijn vader Gillis Cappuijns geleerd. Vanaf 1668 was hij een voorbeeldige leerling geweest en had ‘geoefent inde conste en pracktijcken der medicijnen oft chirurgye in welcke tyt hy soodanich toegenomen heeft, dat hij all cruyden meestendeel seer wel is kennende ende verstaende’. In 1673 was hij voor enkele jaren naar het buitenland gegaan om het vak beter te leren. Toen hij naar Gilze verhuisde, kwam hij vanuit Hoeven, waar zijn eerste dochter in 1690 was geboren. Zijn tweede dochter Adriana werd in 1694 in Gilze geboren en in de roomskatholieke schuurkerk gedoopt.
Behalve chirurgijn was Ferdinandus ook winkelier. Hij was een bemiddeld man, want hij had een lening van vierhonderd gulden uitstaan bij het dorpsbestuur. Van 1695 tot 1698 was hij ook nog eens schepen van de schepenbank in Gilze en in 1703 schepen van de Abdis van Thorn. Deze schepenbank van Den Ouden Hof van Gilze behartigde de belangen van de Abdij van Thorn in de Baronie van Breda.