Terug naaar Tijdmachine

1687

Johan Kappelaar, chirurgijn

Wanneer hij hier precies begon is niet bekend, maar rond 1687 was Johan Kappelaar in ieder geval chirurgijn in Gilze. In dat jaar werd hij samen met zijn vrouw Lijsbeth aangenomen als lidmaat van de Gereformeerde gemeente in Gilze. Kort daarna vertrok hij naar Breda om daar het beroep van chirurgijn en pestmeester uit te oefenen.
Chirurgijns hadden niet gestudeerd; ze waren de voorlopers van de universitair opgeleide dokters en de huisartsen.