Terug naaar Tijdmachine

1783

Catharina Immens, vroedvrouw

Na beëdigd te zijn, kreeg Catharina Immens in 1783 een tijdelijke aanstelling als vroedvrouw in onze gemeente. Terwijl haar voorgangster bij haar aanstelling nog een vergoeding van 25 gulden per jaar ontving, kreeg Catharina een verhoogd traktement van 100 gulden per jaar.
In 1787 vertrok ze al weer uit Gilze. Later, in 1799, zou ze vanuit Chaam tijdelijk waarnemen totdat het dorpsbestuur een nieuwe vroedvrouw gevonden had.