Terug naaar Tijdmachine

1955

Wit-Gele Kruisgebouw in Gilze geopend

Al voor de oorlog waren er plannen voor een nieuw wijkgebouw in Gilze. In 1953 viel het definitieve besluit om dit op het Plein (nu Bisschop de Vetplein) te gaan bouwen. De leden in Gilze hadden er zelfs een contributieverhoging voor over. Ook kwamen er allerlei activiteiten om de bouw te ondersteunen, zoals duivenvluchten, een oliebollenactie, verkoop van eieren en een zomerkermis. De gemeente verstrekte een renteloze lening. Deken van der Made schonk niet alleen de grond, maar ook een bedrag van 16.500 gulden. Op 25 juni 1955 werd het nieuwgebouwde Wit-Gele kruisgebouw aan het Plein met een inzegening door pastoor Driessen geopend. Voor het interieur en de aankleding hadden de zusters Franciscanessen en vele vrijwilligers uit Gilze een fancy fair georganiseerd.
Dokter Hoeks, de grote voorganger van de plannen, overleed in 1954, nog voordat het gebouw geopend werd.
Het gebouw werd in 1997 door het WGK grondig verbouwd en op dat moment voor één gulden verkocht aan de Stichting Gezondheidszorg Gilze. Deze stichting heeft het gebouw in 2018 verkocht. Er zit nu een horecagelegenheid in.