Terug naaar Tijdmachine

1955

Katholieke Bond van Ouderen in Gilze opgericht

Gestimuleerd door het bisdom, dat graag katholieke ouderenorganisaties in Brabant wilde, werd in 1955 onder leiding van Franske Graauwmans de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Gilze opgericht. Franske was gevraagd vanwege zijn bewezen organisatietalent bij de vakbond. De ouderen begonnen in een houten clubhuis achter het patronaatsgebouw De Schakel. Maar vanaf 1961 is de ouderenorganisatie thuis in een eigen ruimte: Sociëteit ’t Trefpunt, ook in de Kerkstraat.
De KBO komt op voor de belangen van de senioren uit Gilze, maar overlegt via het Seniorenplatform, waarin alle ouderenorganisaties uit de gemeente zijn vertegenwoordigd, met gemeente en KBO Brabant.
De KBO Gilze informeert de leden over voor hen belangrijke zaken (via lezingen of via de ouderenadviseurs), verzorgt computerlessen, en zorgt ook voor verschillende ontspanningsactiviteiten (bijvoorbeeld koor, biljart, volksdansen en toneelgroep TIG).
In 2019 werd de naam veranderd in Seniorenvereniging Gilze.