Terug naaar Tijdmachine

2006

Hart voor Gilze opgericht

Naast de EHBO-vereniging werd in 2006 in Gilze de Stichting Hart voor Gilze opgericht, die zich speciaal bezighield met het levensreddende werk van reanimeren. De stichting kreeg binnen korte tijd veel steun uit het dorp. Zo gaf het bedrijfsleven financiële steun voor de aanschaf van oefenmaterialen en stelde een dorpsgenoot het eerste AED-apparaat beschikbaar, dat bij de receptie van Huize St. Franciscus kwam te hangen. Deze Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Binnen een jaar tijd hingen er nog zeven andere AED-apparaten in het dorp. Vervolgens pakte Rabobank De Zuidelijke Baronie, samen met verschillende gemeentebesturen uit de regio het plan op om de dorpen ‘Hartsafe’ te maken. Ook in Gilze en Rijen. In 2010 stonden alleen al in Gilze voor de hulpverleners 38 AED-apparaten bij bedrijven en her en der in het dorp. In 2015 waren er ongeveer 400 hulpverleners beschikbaar die met hulp van de apparaten konden reanimeren. Bij tenminste drie patiënten in Gilze waren de hulpverleners er met hulp van de AED op tijd bij.