Terug naaar Tijdmachine

1945

Ontstaan buurtverenigingen in Gilze en Rijen

Vroeger was het heel gebruikelijk dat buurtgenoten elkaar hielpen bij werkzaamheden. Ze hielden elkaar ook op de hoogte van bijvoorbeeld een overlijden van een buurtgenoot. Dat gebeurde via het zogenoemde aanzeggen. En bij bruiloften of andere feesten en processies leverde de buurt een gezamenlijke bijdrage. Dat soort activiteiten is in de tweede helft van de vorige eeuw nogal veranderd. Aanzeggen en processies komen niet meer voor. Maar uit deze bestaande betrokkenheid met elkaar zijn nogal wat buurtverenigingen voortgekomen. Elke buurt had vroeger wel een buurtvereniging. Nog niet zo lang geleden bijvoorbeeld had Gilze dertig buurtverenigingen en Rijen vijftien. Dat zijn er tegenwoordig heel wat minder en de activiteiten zijn vaak ook minder, maar in bijna elke kern van de gemeente Gilze en Rijen zijn ze er nog steeds. Daarnaast zijn er groenploegen, groepen buurtbewoners die het groen in de wijk onderhouden. Soms is zo’n ploeg onderdeel van een buurtvereniging, soms is dat de enige georganiseerde buurtactiviteit. Voor dit onderhoud levert de gemeente een financiële bijdrage.