Terug naaar Tijdmachine

2000

Buurschap ’t Bergske, Rijen

Het deel van de Dongenseweg dat binnen de bebouwde kom van Rijen ligt, had lang een buurtvereniging, maar die was eind vorige eeuw opgeheven. Toch bleef er belangstelling bij de bewoners voor gezamenlijke activiteiten. Daarom kwam er per 1 januari 2000 een ‘doorstart’; buurschap ’t Bergske, genoemd naar het laatst deelnemende huis, was herboren.
Er zijn zowel voor de jeugd als voor de volwassenen door het jaar heen verschillende evenementen.