Terug naaar Tijdmachine

1920

Ericsson Telefoonmaatschappij NV (ETM), Rijen

Het Zweedse telefoonbedrijf Ericsson wilde zijn productie met een vestiging in Nederland uitbreiden. Daartoe werd in 1920 de N.V. Electrische Werktuigen Fabriek in Rijen overgenomen en Ericsson Rijen opgericht. Ericsson is voor Rijen altijd een belangrijke werkgever geweest. In het begin telde het bedrijf 82 werknemers, bij het vijftigjarig bestaan waren dat er 817. Aan de Julianastraat kwamen tien woningen voor leidinggevenden, de zogenaamde Ericssonwoningen. Ze zijn inmiddels afgebroken.
In november 1970 werd ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan een fontein aangeboden aan de Rijense bevolking. Deze fontein kwam in 1971 op het plein voor het gemeentehuis te staan. Onder de fontein werd een oorkonde in een cilinder aangebracht. Bij de afbraak van de fontein voor de aanleg van een parkeerterrein voor het gemeentehuis, is de cilinder verdwenen. In 1973 kwam er een nieuw hoofdkantoor van Ericsson. Dat deed tot 1986 dienst toen er weer een nieuw kantoor werd gebouwd. In 1973 en in 1979 staakten de werknemers voor een betere cao.
Het bedrijf bleef groeien en uitbreiden tot er vanaf de jaren negentig een terugval kwam in de verkoop van telefoons. De mobiele telefoon kwam op en de invoer van goedkope telefoons van buiten Europa nam toe. 115 personeelsleden kregen toen ontslag en de productie van telefoons werd afgebouwd. In 1996 startte de Ericsson Denktank, een afdeling waar software voor netwerken wordt ontwikkeld. Nu zit alleen deze afdeling nog in Rijen, de rest is naar het buitenland verplaatst.
De Stichting Erfgoed Ericsson, opgericht in 2015, wil het erfgoed op het gebied van de aan Ericsson gerelateerde telecommunicatie in Nederland behouden.