Terug naaar Tijdmachine

1915

De bouw van een nieuw station

Als gevolg van de brand op 19 augustus 1911 bleek het eerste stationsgebouw van de gemeente dusdanig beschadigd te zijn, dat het niet meer hersteld kon worden en er een nieuw station moest komen. Over de vraag aan welke kant van de spoorlijn dit keer, bestond verschil van mening. De Gilzenaren wilden het station aan de zuidzijde en de inwoners van Rijen en Dongen weer aan de noordzijde van de lijn. Uiteindelijk besliste de minister dat het nieuwe station aan de noordzijde kwam. Het gebouw werd in 1915 aanbesteed, waarna de bouw kon beginnen. Het nieuwe station kwam iets meer naar het westen te liggen dan het oude gebouw.
Ten zuiden van de overweg (nu Julianastraat) werd een seinhuis gebouwd en aan de oostzijde een wachtpost. Hierin werden de bediening en de beveiliging van het spoor ondergebracht. De twee aanwezige goederenloodsen werden vervangen door een nieuw exemplaar en een dienstgebouw. In 1916 werd het nieuwe station in gebruik genomen.