Terug naaar Tijdmachine

1983

Einde van het goederenvervoer per spoor

Het vroeger zo belangrijke goederenvervoer naar en van Gilze en Rijen liep in de zeventiger jaren van de vorige eeuw steeds verder terug. In 1983 werd station Gilze-Rijen daarom gesloten voor goederenvervoer, waarmee de aanwezige los- en laadsporen en goederenloods overbodig werden. Na beëindiging van het goederenvervoer werd de loods al snel gesloopt en de meeste goederensporen verwijderd. Op de vrijgekomen ruimte kwam een fietsenstalling en een parkeerplaats.