Terug naaar Tijdmachine

1999

Een onbemand station

Midden jaren 90 werd er op station Gilze-Rijen een kaartjesautomaat geplaatst. Omdat reizigers hierdoor steeds minder kaartjes aan het loket kochten, werden de openingstijden verminderd en sloot het loket uiteindelijk helemaal. De aanwezige NS-shop sloot ook, omdat deze niet langer rendabel was. De vrijgekomen ruimte werd verhuurd aan een Rijense kunstenaar, Simon Woudwijk, die er enkele jaren zijn atelier in onder bracht. De ruimte staat tegenwoordig weer leeg.