Terug naaar Tijdmachine

1999

Opening van de generaal Maczektunnel

Het spoortraject Breda-Tilburg is niet alleen het oudste traject van het spoor, maar tevens ook een van de drukste trajecten in Nederland. Bij de NS leefde de wens om het aantal (onbewaakte) overwegen langs dit traject te verminderen. Vele jaren is de gemeente in de weer geweest om hier een oplossing voor te vinden. In de 60-er jaren werd in de Rembrandtlaan al een ruimte gereserveerd voor een tunnel die daar mogelijkerwijs aangelegd zou kunnen worden.
De tunnel kwam uiteindelijk op een andere plek, op de hoek Europalaan-Mary Zeldenrustlaan. Hij werd op 13 december 1999 officieel geopend en kreeg de naam Generaal Maczektunnel, naar de Poolse generaal die met zijn Pantserdivisie de gemeente in oktober 1944 mede bevrijdde.