Terug naaar Tijdmachine

2020

Stationsgebouw Rijen in oude staat hersteld

Vanaf 1863 heeft Rijen een station, gelegen aan het toen geopende spoortraject Breda-Tilburg. Een brand in 1911 verwoestte het gebouw, maar in 1916 kon een nieuw stationsgebouw worden geopend. Dit kwam iets meer naar het westen te liggen. Het stationsgebouw hoort tot de gemeentelijke monumenten.
In 2020 is het pand helemaal gerenoveerd en in de oude staat teruggebracht.