Terug naaar Tijdmachine

1921

Patronaat in Gilze en in Rijen

In de negentiende eeuw kwamen er overal patronaten, instellingen die vanuit de parochie activiteiten voor jongeren organiseerden. In Gilze begon dit in 1917 voor jongens en in 1919 voor meisjes. De eerste bijeenkomsten waren in een ruimte van het klooster in de Raadhuisstraat. Maar voor de jongens kwam er al snel een eigen patronaatsgebouw, eerst in de Nieuwstraat (huidige Heemkringgebouw) en daarna in een nieuwgebouwd pand in de Kerkstraat. Officieel heette dit pand R.K. Verenigingsgebouw, maar iedereen sprak over ‘het patronaat’. Later werd dit De Katholieke Kring en weer later De Schakel. Naast activiteiten voor jongeren gebruikten veel clubs en verenigingen het gebouw. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het patronaatswerk niet meer terug. Er waren nieuwe organisaties voor in de plaats gekomen, zoals de Katholieke Arbeiders Jeugd. In Rijen begon het patronaat in 1916 voor de jongens en in 1920 voor de meisjes. Eerst in het café van Van Disseldorp in de Hoofdstraat, daarna, vanaf 1929 in het patronaatsgebouw in de Tuinstraat. Dit gebouw is in 1983 afgebrand. Het “patronaatswerk” was toen al overgenomen door Sociaal-Kultureel werk Rijen die in De Boemerang zat. Ook Hulten en Molenschot hadden een patronaat.