Terug naaar Tijdmachine

1922

Van openbaar naar bijzonder onderwijs in Molenschot

Molenschot kreeg in 1922 te maken met de overstap van openbaar naar bijzonder onderwijs. De St. Annaschool werd een katholieke school, maar bleef gemengd. P.G. van Diependaal bleef als hoofd in functie. De school groeide; in 1929 werd er een lokaal bijgebouwd.
In 1935 kwamen de zusters Franciscanessen uit Dongen om de kleuters te begeleiden en de meisjes nuttige handwerken te leren. Ze woonden in het klooster in Dorst. In 1957 stopten ze met de handwerklessen; er waren te weinig meisjes.
In 1978 werd de nieuwe vierklassige St.Annaschool geopend.
In 1979, kwam het schoolbestuur los van het kerkbestuur onder de naam Stichting Katholiek Onderwijs Molenschot. Toen de school in 1994 niet meer aan het normgetal voldeed, sloot het schoolbestuur zich bij de Stichting Katholiek Onderwijs Rijen aan, nu Nuwelijn.
Die constructie maakt het mogelijk dat er nog steeds een basisschool is in Molenschot. Sinds mei 2013 zitten de kinderen in een nieuw gebouw: de multifunctionele accommodatie De Molenwiek.
Hoofden /directeuren van de school sinds 1922:
1918-1946P.     G. van Diependaal
1945-1955        J.J. Raeymakers
1955-1961        J. Verheijen
1961-1970        W. Schenkelaars
1970-2003        C.A. de Jongh
2003-2008        M. de Bakker
2008-2009        Anja Kerremans, waarnemend directeur
2009-2011        Anja Kerremans, locatiedirecteur, met Jac van Hoek
                        als meerschoolsdirecteur
2011-2016        Anja Kerremans, locatiedirecteur, met Cor Zijlmans
                        als meerschoolsdirecteur
2016-2017        Cor Diepstraten als meerschoolsdirecteur
2017-heden      Arie Oprins als meerschoolsdirecteur
2018-heden      Jeroen Sterk