Terug naaar Tijdmachine

1795

Verandering van bestuur

Brabant had als generaliteitsland geen zitting in de Staten Generaal, maar bleef onder rechtstreeks gezag van dit college. De bestuurlijke organisatie hier op het platteland bleef zoals die vroeger was, in handen van de Heren van Breda en hun Domeinraad. In de Baronie van Breda namen ze vele besluiten, die van direct belang waren voor de dorpen zoals Gilze en Rijen en hun inwoners.
Aan de overheidsbevoegdheden van de Heren van Breda kwam pas een einde door de verovering van ons land door de Fransen in 1794-1795.