Terug naaar Tijdmachine

1795

Volksstemming gehouden

Al op 6 februari 1795, negen dagen na de overgave van Breda aan de Fransen, werd er in Gilze een volksstemming gehouden voor de verkiezing van schout en schepenen en gezworenen. Op 10 februari vergaderde dit college voor het eerst. Op 16 augustus 1795 was er weer een verkiezing van schepenen. Ook koos de bevolking toen een eigen schout (Jan Hoevenaars, bouwman) en een secretaris (Marijnis Mol, chirurgijn) en werd het nieuwe bestuur met het luiden van de klok aan het volk gepresenteerd. Een vrijheidsboom in de dorpen Gilze en Rijen werd pas op 18/19 mei 1798 geplant, bij de viering van de eerste staatsregeling die aangenomen was.