Terug naaar Tijdmachine

1795

Franse tijd breekt ook in Gilze en Rijen aan

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden verloor de oorlog met Frankrijk. Daardoor hield ons land in 1795 onder dwang van Frankrijk op te bestaan en werd het de Bataafse Republiek. Ook voor onze dorpen begon toen de Franse tijd. Bestuurlijk veranderde er veel. Na de Bataafse Republiek werd ons land de vazalstaat Koninkrijk Holland en in 1810 werd het ingelijfd bij Frankrijk. De bevolking werd onderworpen aan Franse wetten.