Terug naaar Tijdmachine

1922

Werkverschaffing voor armlastigen

In 1922 brachten werklozen in het kader van de werkverschaffing gerooide dennenbossen in cultuur en zetten ze ongecultiveerde heide om in bos.
Ook in de jaren dertig, een tijd van malaise en werkloosheid, liepen er verschillende werkverschaffingsprojecten. In de Nerhovense gemeentebossen bijvoorbeeld egaliseerden werklozen regelmatig terreinen en verbeterden ze landwegen. De dagelijkse leiding van de werkzaamheden was hier in handen van de Nederlandse Heidemaatschappij. En ook de weg van Rijen naar Dongen werd in de werkverschaffing verbeterd.
Tot 1935 was het de gemeente die werklozen vrijwaarde van armoede door tewerkstelling. In dat jaar schafte de gemeente de werkverschaffing af en trad Gilze en Rijen toe tot de Rijkssteunregeling.
Belangrijk hierbij was bijvoorbeeld het centrale werkobject aanleg Vliegveld Nerhoven. Ook werklozen uit de omliggende gemeenten werden hier tewerk gesteld.