Terug naaar Tijdmachine

1922

G.C.A. (Cees) van Gorp, Rijen

Cees van Gorp was een markante persoonlijkheid in de Rijense gemeenschap. Hij maakte zich op allerlei terreinen verdienstelijk. Hij werd op 9 januari 1903 in een looiersgezin in Riel geboren. Na zijn opleiding in het looiersvak kwam hij als negentienjarige naar Rijen en trad in dienst van Leerfabriek A. van Wezel (De Adelaar). Vier jaar later, in 1926, was hij medeoprichter van Stoomlederfabriek C & A van Gorp en in 1964 van Bango-Plastics BV.
Ook op het Rijense verenigingsleven drukte hij nadrukkelijk zijn stempel. Zo was hij van 1937 tot 1968 voorzitter van Handboogschutterij De Vriendenkring. En in de jaren 1950-1953 was hij voorzitter van Voetbalvereniging RAC (Rijense Amateur Club). Van Rijens Belang (belangenvereniging) is hij ook voorzitter geweest. Hij was medeoprichter van het Rijens Industrieel Contact (RIC) in 1948 en daarna bestuurslid tot 1973. Na de oprichting van het Katholiek Militair Tehuis zat hij negentien jaar in het bestuur. Hij overleed in 1993.