Terug naaar Tijdmachine

1914

Militair gezag kondigt besluiten af

Het militair gezag kondigde tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 13 november 1914, een verbod af op het bezit van wapens, tenzij er een vergunning was verleend. Ook was het verboden drukwerk, geschriften, platen of tekeningen te verspreiden die de staat zouden kunnen schaden.
Iedereen werd verplicht om melding te maken van vreemdelingen die niet tot de Nederlandse Krijgsmacht behoorden.