Terug naaar Tijdmachine

1948

J. (Jo) van den Heijkant, Rijen

Jo van den Heijkant maakte zich heel verdienstelijk voor de Rijense gemeenschap als voorzitster van de Katholieke Boerinnenbond. Ze bekleedde die functie ruim dertig jaar.
Jo van den Heijkant was geboren in Oosterhout op 28 augustus 1917. Ze trouwde met A.P. Klaassen. In 1948 werd ze bestuurslid en een jaar later werd ze gekozen tot voorzitster van de Boerinnenbond in Rijen. Ze zou dit tot 1980 blijven; toen overleed ze als gevolg van een ongeneeslijke ziekte. Jo zat ook in het hoofdbestuur en in het districtsbestuur van de Boerinnenbond, de latere KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie).
In 1973 ontving ze een Koninklijke Onderscheiding in goud, behorende bij de Orde van Oranje-Nassau.
Jo Klaassen-van den Heijkant overleed op 3 februari 1980. Zij werd in Rijen begraven.