Terug naaar Tijdmachine

1922

Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand in de gemeente opgericht

De Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) richtte in 1922 bij de drie afdelingen in Gilze, Rijen en Molenschot allerlei clubs op met een recreatieve en culturele opzet, zoals een studieclub en toneelclub. Hulten volgde in 1931. De leden waren tussen de 18 en 28 jaar. Na aanleg van het Marktplein, het huidige Burgemeester Sweensplein in Rijen, organiseerden de jonge boeren en boerinnen daar veel activiteiten. De onderlinge ruiterfeesten bijvoorbeeld, afgewisseld met gymnastiekoefeningen en reidansen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen alle clubs stil, maar na de bevrijding in 1945 pakten ze de draad weer op. De jonge boeren organiseerden veel gewassenwedstrijden, stalwedstrijden, ploegwedstrijden, proefvelden en ontspanning.
De leden van de RKJB onderhielden ook briefwisselingen met leden die hun dienstplicht in Nederlands-Indië
moesten vervullen. Tijdens de watersnoodramp in 1953 gingen elf jonge boeren uit Molenschot een dag helpen in Lage Zwaluwe. Na de oorlog hebben de Jonge Boeren uit Rijen de bunkers (munitiepark van de Duitsers) in de bossen afgebroken, het puin werd gebruikt om de Schorsstraat te verharden. De RKJB ging zich ook steeds meer toeleggen op sport.
De jonge boerenstand is gebleven, maar de naam is veranderd in KPJ (Katholieke Plattelandsjongeren).