Terug naaar Tijdmachine

1928

N.V. Lederfabriek Gebr. van der Steen, Rijen

In 1928 veranderde de naam Gebr. van der Steen Stoomlederfabriek in N.V. Lederfabriek Gebr. van der Steen. In hun fabriek in de Pastoor Gillisstraat produceerden de gebroeders zeshonderd huiden per week. Ze leverden een eindproduct dat bekend werd als G.S. Croupon. Dit product was veelgevraagd in binnen- en buitenland. Naast deze croupons brachten de gebroeders ook een naai- en lijmcroupon op de markt onder de naam Bajalos.
Na het wegvallen van de zoolledermarkt moest ook dit bedrijf overschakelen op iets anders. In 1968 stopten de gebroeders met looien en richtten ze de firma D.I.V.O.(Dienstverlenende industrie voor overleder) op.
De schoorsteen van de leerfabriek van de Gebr. van der Steen in de Past. Gillisstraat herinnert ons nog aan de bloeitijd van de leerindustrie in Rijen.