Terug naaar Tijdmachine

1356

De Molenheide

Tussen de huidige vier kerkdorpen van de gemeente Gilze en Rijen lag eeuwenlang een heidegebied met hier en daar wat vliegdennen. Het zuid-westelijk deel, gezien vanuit Gilze, heette de Molenheide. De naam komt van de windmolen die daar al vóór 1356 op de hei stond. Het was een houten standaardmolen, een windmolen, en hij was eigendom van de Heer van Stad en Land van Breda, toen Jan II van Polanen. Heidevelden ontstonden meestal door activiteiten van de mens. De (zwerf)landbouwer deed al vanaf duizenden jaren vóór Christus aan bosbeweiding en houtkap en brandde steeds opnieuw stukken bos plat. Er ontstonden in het bos op de armere gronden open velden begroeid met struik- en dopheide.