Terug naaar Tijdmachine

1750

Veldnamen in Rijen

Tussen de huidige Heikantsestraat en de Oosterhoutseweg in Rijen-west lag rond 1750 een complex landbouwgronden, de Leemkuilen genoemd. Dat deel van Rijen heette toen Heikant (of Heijcant). Ook de naam Leemsputten kwam toen voor. Hier werd leem afgegraven en ter plaatse in zogenaamde veldovens tot stenen gebakken. Volgens de overlevering zouden de stenen van de oude Rijense kerk (afgebroken in 1904) uit deze leemkuilen afkomstig zijn.